Kaikista kovimmat ovat kaikista pehmeimpiä

Ole rohkea.
Näytä mihin sattuu,
ja anna toisen puhaltaa.
Äläkä häpeä ottaa itseäsi syliin,
milloinkaan.
Muista, että kaikista kovimmat
ovat kaikista pehmeimpiä.

Mainokset

Suloisesti elossa

Jokaisella puulla oli omat selviytymiskeinonsa.
Yksi käänsi oksansa sinne,
mistä aurinko nousee.
Toinen haki tukea muiden juurista.
Kolmas lohtua loisista.
Neljäs kasvoi niin isoksi ja jykeväksi,
ettei kovinkaan tuuli sitä horjuttanut.
Viides vuorasi runkonsa paksulla sammalpeitteellä.
Kuudes antoi pikkulinnuille kodin laulusta.
Seitsemäs tarvitsi selviytyäkseen näitä kaikkia.
Kunnes eräänä päivänä hän havahtui siihen,
miten helppoa olikaan olla elossa.
Selviytymisestä oli tullut suorastaan,
suloista.