Maan ja taivaan väliltä

”Tullakseen viisaaksi
sinun ei tarvitse valita
maan ja taivaan väliltä”,
totesi puu ja kurkotteli
sujuvasti molempiin
suuntiin.

Mainokset